Browsing All Posts published on »ינואר, 2010«

פרשת השבוע [13]: בשלח‬

ינואר 29, 2010 של

0

שבת ט"ו בשבט תש"ע, ספר שמות, פרשת "בשלח". ויהי בשלח [כאשר שילח] פרעה את העם. רבי דניאל בן מסעוד היה אומר: "למה לא נאמר 'ויהי בהוציא אלוהים את העם'? כי בשלח נשמע יותר טוב" (הקטעים, ק"ט ע'). אז העם יצא או יותר נכון שולח ממצרים, ופניו מועדות לארץ כנען. כדי להגיע לשם בדרך הקצרה ביותר […]

פרשת השבוע [12]: בא

ינואר 22, 2010 של

0

שבת ח' שבט תש"ע, ספר שמות, פרשת "בוא". רבי יעקב בן במי היה אומר: "ולמה נקראה הפרשה 'בוא'? משום שמשה רבנו ע"ה בא לפני פרעה ואמר לו: בו בו עליק (במרוקאית – אוי ואבוי לך) אם לא תיתן לנו ללכת לזבוח" (ספר השטויות, פרק לא ידוע, פסוק כלשהו). ויאמר יהוה אל משה: "בא [לך] אל […]

פרשת השבוע [11]: וארא

ינואר 15, 2010 של

1

שבת א' בשבט תש"ע, ספר שמות, פרשת "וארא". בשבוע שעבר קטענו את רצף הסיפור מאחר והפרשה הסתיימה לה ככה פתאום, באמצע המתח. השארנו את אלוהים מבטיח למשה ולבני ישראל כי הוא עוד יראה לפרעה מאיפה משתין הדג. והשבוע הפרשה ממשיכה במקום שבו נגמרה הקודמת, כאילו השארנו את הכל על pause. אז עכשיו נלחץ play ונמשיך. […]

פרשת השבוע [10]: שמות

ינואר 8, 2010 של

1

שבת כ"ג טבת תש"ע, ספר שמות, פרשת "שמות". פרולוג: ספר שמות עוסק ברובו בעבדותם של בני ישראל במצרים וביציאתם משם "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים", ככתוב בו וב"הגדה של פסח". רוב האנשים שקוראים בתנ"ך חושבים שעבדותם של ישראל במצרים באה כתוצאה מהשתקעותם שם ומשינוי לרעה שחל ביחס כלפיהם מצד המצרים, ובראשם פרעה. אלא שעל […]