Browsing All Posts published on »מאי, 2010«

מן הארכיון: פרשת השבוע [29]: בהעלותך

מאי 28, 2010 של

1

שבת ט"ז סיון תש"ע, ספר במדבר, פרשת "בהעלותך". יום אחד מצא השמש את הרב מנמנם בביהכ"נ. העיר אותו ואמר לו: "מפני מה אתה ישן כאן? אין לך בית?". ענה הרב: "יותר טוב ביכ"נ בלי בית מאשר בית עם אשה". אמר השמש: "דומה אתה למשה רבנו". תמה הרב: "משה רבנו? במה אני דומה לו?". ענה לו […]

מן הארכיון: רשמים ויזואליים מיומולדת 5 לאוגנדה

מאי 23, 2010 של

0

תצלומים: יוני פזי ערב חג השבועות נפל השנה על יום שלישי בשבוע. בשעות הערב, אחרי שוך המולת הקניות של הרגע האחרון, שבהן ככל הנראה נמצצו מחלקות החלב של הסופרמרקטים המקומיים עד תום, מצא עצמו כותבן האלמוני והמסור של שורות אלה מבוסס במשעולי אזור התעשייה תלפיות בחיפושים אחר קומפלקס מסחרי ברחוב התעשייה שבו התרכזו כמה מחבריו […]

מן הארכיון: פרשת השבוע [28]: נשא

מאי 21, 2010 של

1

שבת ט' סיון תש"ע, ספר במדבר, פרשת "נשוא". באו תלמידיו של המש"י (הרב מי שלא יהיה) לפניו ואמרו לו: "איזה מזל שיש את פרשת נָשׂוֹא!". אמר להם: "למה?". אמרו לו: "כי אחרת בני ישראל היו סובלים ללא נָשׂוֹא". אמר להם: "אתם מתכוונים 'ללא נְשׂוֹא'". אמרו לו: "אנחנו מתכוונים סובלים".

מן הארכיון: פרשת השבוע [27]: במדבר

מאי 16, 2010 של

1

שבת ב' סיון תש"ע, 46 לעומר, ספר במדבר, פרשת "במדבר". פרולוג: ספר "במדבר" מספר על מסע הגיבוש שעברו בני ישראל בדרכם לאזחו"ד (ארץ זבת חלב ודבש). המסע, שנווט אישית על ידי הקב"ה, ארך 39 שנה, ובמהלכו עברו אבותינו המסכנים במקומות שכוחי אל אך בעלי שמות מעוררי דמיון כגון דפקה, קברות התאווה, חרדה, תחת ועוד כאלה […]

מן הארכיון: פרשת השבוע [26]: בהר-בחוקותי

מאי 9, 2010 של

0

שבת כ"ד באייר תש"ע, 39 לעומר, ספר ויקרא, פרשות "בהר-בחוקותי". שאלו את הבמא"י: "איזהו הספר החביב עליך מחמשת חומשי תורה?" ענה להם: "ספר ויקרא". שאלוהו: "למה?". ענה הבמא"י: "יען כי הוא מסתיים בהפי-אנד". "אמרו לו: "הפי-אנד? איזה הפי-אנד בראש שלך?". אמר להם: "בכל פעם שאני מסיים את קריאתו אני מתמלא אושר על שגמרתי לקרוא את […]

מן הארכיון: חשבתי להסתובב קצת, לראות

מאי 8, 2010 של

0

טל רחמן, ''המבאס'', כותב על ההרכב מוג'הידין