Browsing All Posts published on »ספטמבר, 2010«

פרשת השבוע [44]: האזינו

ספטמבר 11, 2010 של

0

שבת ג' תשרי תשע"א, ספר דברים, פרשת "האזינו". הסנגור: "גברתי העדה, אנא צייני את שמך לפרוטוקול". העדה: "האזינו שירת". הסנגור: "ובכן גברת שירה…". העדה: "לא שירה, שירת". הסנגור: "סליחה, אבקש את סליחתך. ובכן גברת שירת האזינו, את יודעת למה זומנת לבית המשפט?". העדה: "כן. כדי להעיד". הסנגור: "להעיד על מה ומטעם מי?". העדה: "לא יודעת. […]

פרשת השבוע [43]: ניצבים-וילך

ספטמבר 4, 2010 של

0

שבת כ"ה אלול תש"ע, ספר דברים, פרשות "ניצבים-וילך". שנו רבותנו: "למה נסמכה פרשת 'ניצבים' ל'וילך'? שבשעה שמונה המפכ"ל (ה'רב מ'סעוד פ'נחס כ'הן ל'וי) למפכ"ל המשטרה – התפטרו שאר הניצבים מתפקידם" (מינויים, פרק כך וכך, פסוק זה וזה).