Browsing Archives of Author »איתמר ב"ז«

חומוס מחומוס ירוק

25 באפריל 2012

2

האם ניתן להכין חומוס מתרמילי חומוס ירוקים? [איתמר ב"ז]

של מי הכינור הזה

26 בנובמבר 2011

4

הסיפור הלא ייאמן על מוריס מוסנזון ודניאל רוטשילד

מסבחה בשלושה צעדים

17 בנובמבר 2010

1

מסבחה, אחותה הירושלמו-יפואית של המשאושה הגלילית, היא האחות המורכבת והפחות פופולרית של החומוס, ולא בכדי. לרגל הכנסתה לתפריט השבתות של אוגנדה, מצורפים הצצה לתהליך ההכנה, מתכון ואנקדוטה מופרכת אך אמיתית על חומוס אבו-אדהם בתל אביב [איתמר ב"ז]