Browsing All Posts filed under »איתמר ב"ז«

חומוס מחומוס ירוק

אפריל 25, 2012 של

2

האם ניתן להכין חומוס מתרמילי חומוס ירוקים? [איתמר ב"ז]

של מי הכינור הזה

נובמבר 26, 2011 של

4

הסיפור הלא ייאמן על מוריס מוסנזון ודניאל רוטשילד

מסבחה בשלושה צעדים

נובמבר 17, 2010 של

1

מסבחה, אחותה הירושלמו-יפואית של המשאושה הגלילית, היא האחות המורכבת והפחות פופולרית של החומוס, ולא בכדי. לרגל הכנסתה לתפריט השבתות של אוגנדה, מצורפים הצצה לתהליך ההכנה, מתכון ואנקדוטה מופרכת אך אמיתית על חומוס אבו-אדהם בתל אביב [איתמר ב"ז]

מן הארכיון: חומוס באוגנדה ביום שבת

יולי 23, 2009 של

0

הניסיון הראשון לייצר חומוס באוגנדה היה לפני חודש בערך, בהשקה של "אוכל בעמידה". התגובות היו חיוביות, אז החלטנו להריץ איזה פיילוט בנידון, שישתלט על ימי השבת, שבהם ספק החומוס הקבוע, עכרמאווי, שובת ממלאכה כמו היהודי שהוא לא. בינתיים הפיילוט הפך לעובדה בשטח, ובגלריה שכאן אפשר לחזות בתהליך ההכנה המופלא [צילם: איתי ברוך]