Browsing All Posts filed under »פרשת השבוע«

פרשת השבוע [48 ואחרונה]: לך-לך

מרץ 13, 2011 של

0

שנה וחצי של פרשות שבוע מסתיימות בזאת, בפרשת "לך-לך" - השלישית במניין המסורתי והמסכמת במניין שלנו - אך זוהי אינה המילה האחרונה (פירוט בפנים). והשבוע, בפרשה: הבטחות פומפוזיות, הגירה רבתי, התעשרות מהירה וחיתוך זרגים קולקטיבי [מוריס]

פרשת השבוע [47]: נח

דצמבר 12, 2010 של

0

באיחור אופנתי אם כי אקטואלי משהו מגיעה פרשת "נח", הפרשה הלפני אחרונה על פי ספירתנו והשנייה על פי הספירה המיושנת. בפנים: חשיפה ראשונה של רשת חברות הקש וספרי החשבונות המפוקפקים שאיפשרו את בניית התיבה המפורסמת, פלוס שיעור קצר על היצע וביקוש [מוריס]

פרשת השבוע [46]: בראשית

אוקטובר 16, 2010 של

0

שבת, כ"ד תשרי תשע"א, ספר בראשית, פרשת "בראשית". "כל ההתחלות קשות" (מבוא ל"הרהורים ראשונים", מאת אלוהים)

פרשת השבוע [45]: וזאת הברכה

אוקטובר 2, 2010 של

0

שמחת תורה, כ"ב תשרי תשע"א, ספר דברים, פרשת "וזאת הברכה". בניגוד לכל שאר פרשות השבוע, שאותן קוראים בשבתות, את פרשת "וזאת הברכה" קוראים בחג שמחת תורה, שנקבע לציון סיום מחזור קריאת התורה על פי מנהג הקריאה הבבלי, שבו מסיימים את התורה כולה בכל שנה. העולה האחרון לקריאת הפרשה נקרא "חתן תורה", ומיד אחריו קוראים לעולה […]

פרשת השבוע [44]: האזינו

ספטמבר 11, 2010 של

0

שבת ג' תשרי תשע"א, ספר דברים, פרשת "האזינו". הסנגור: "גברתי העדה, אנא צייני את שמך לפרוטוקול". העדה: "האזינו שירת". הסנגור: "ובכן גברת שירה…". העדה: "לא שירה, שירת". הסנגור: "סליחה, אבקש את סליחתך. ובכן גברת שירת האזינו, את יודעת למה זומנת לבית המשפט?". העדה: "כן. כדי להעיד". הסנגור: "להעיד על מה ומטעם מי?". העדה: "לא יודעת. […]

פרשת השבוע [43]: ניצבים-וילך

ספטמבר 4, 2010 של

0

שבת כ"ה אלול תש"ע, ספר דברים, פרשות "ניצבים-וילך". שנו רבותנו: "למה נסמכה פרשת 'ניצבים' ל'וילך'? שבשעה שמונה המפכ"ל (ה'רב מ'סעוד פ'נחס כ'הן ל'וי) למפכ"ל המשטרה – התפטרו שאר הניצבים מתפקידם" (מינויים, פרק כך וכך, פסוק זה וזה).